Zámecká věž v Karlových Varech 


Název akce:                 Zámecká vež

Stupěň PD:                  ZSS, Studie - technické řešení, koordinace profesí

Typ projektu:               rekonstrukce

Datum projektu:          11/2017

Lokalita:                        Karlovy Vary

Investor:                       Město Karlovy Vary

Autor studie:                Ing. Václav Kouba

Vizualizace:                 Ing. Arch. Tomáš Fiala


O projektu:

Cílem zpracované studie je komplexní revitalizace historického objektu a veřejných prostranství Zámecké věže v Karlových Varech. Objekt a jeho okolí je v současné době zanedbané a technický stav konstrukcí nekoresponduje s důležitostí a významem tohoto místa. Zájmem města je vytvořit ve věži muzeální expozici, jejíž součástí bude i exkursní trasa v podzemí pod platem dnešního parkoviště. Ta by měla poskytovat zájemcům informace o historii Karlových Varů od jeho založení po současnost. Veřejné prostory by měly sloužit jako klidové veřejné prostranství, které bude nově vyhrazeno pouze pro pěší.  Studie získala první cenu v soutěži Stavby Karlovarského kraje 2018 v kategorii projektů.