Předkolonádní prostor s výtryskem Vřídla 


Název akce:                vymístění venkovního výtrysku Vřídla

Stupěň PD:                  DPS, výrobní dokumentace

Typ projektu:               novostavba

Datum projektu:          02/2016

Datum realizace:         04/2016

Lokalita:                       Karlovy Vary

Investor:                       Město Karlovy Vary, Splzak

Autor studie:                Ing. Václav Kouba

Realizace:                     Colas CZ, a.s., BAU-STAV a.s.


O projektu:

Velmi kontroverzní stavba, která dodnes vyvolává rozdílné názory široké veřejnosti. Vzhledem k havarijnímu stavu byl tento projekt jedinečná možnost vidět projektované konstrukce někdy i následující den na stavbě. Obrovská škola také vzhledem k složitosti základových poměrů a vzhledem k míře četnosti stávajících inženýrských sítí. Veškeré konstrukce jsou navrženy jako vyměnitelné, nebo s velkou odolností proti vysoce agresivní minerální vodě.