Rodinný dům ve Veltrusech


Název akce:                RD Veltrusy

Stupěň PD:                 DSP

Typ projektu:              osazení typového RD na pozemek

Datum projektu:        08/2017

Datum realizace:       jaro 2018

Lokalita:                      Veltrusy

Investor:                     Ing. Miroslav Krpec, Ing. Pavla Krejčová

Typový projekt:         RD Rýmařov s.r.o.


O projektu:

Jedná se o osazení typového rodinného domu od firmy Rýmařov s.r.o. Součástí doprojektování byly průvodní, souhrnná zpráva, situace (širší vztahy, celková, koordinační, katastrální, dopravního řešení, odstupů pbř), výkres základů a přípojky inženýrských sítí (vodovod, kanalizace splašková a dešťová, elektroinstalace). Pro osazení na pozemek bylo dále potřeba geodetické zaměření pozemku, radonový průzkum, vynětí ze ZPF a samozřejmě zajištění stanovisek dotčených orgánů. To vše zmiňuji jen proto, že ve většině případů kupující typového projektu žije s tím, že koupil kompletní projekt k objektu, a že získání stavebního povolení už je pouze detail. To je ovšem omyl, cena doprojektování a získání stavebního povolení bývá srovnatelná s cenou typového projektu. Toto píšu jen obecně, rozhodně to nebyl případ investorů této akce. Mám v plánu se o této problematice podrobněji rozepsat v samostatném článku, to ovšem zase někdy příště. :)

Struktura projektu:

A - Průvodní zpráva

B - Souhrnná zpráva

C - Situace

D - Dokumentace objektů technických a technologických zařízení
D1.1 - Architektonicko stavební část (kromě výkresu základů RD Rýmařov s.r.o.) 
D1.2 - Stavebně konstrukční část (RD Rýmařov s.r.o.)
D1.3 - Požárně bezpečností řešení (RD Rýmařov s.r.o.) 
D1.4a - Zařízení pro vytápění staveb (RD Rýmařov s.r.o.)  
D1.4e - Zařízení zdravotně technických instalací (RD Rýmařov s.r.o.) 
D1.4g - Zařízení elektrotechniky 
(RD Rýmařov s.r.o.)

E - Dokladová část