Rodinný dům v Lokti


Název akce:                 RD Loket

Stupěň PD:                  DSP

Typ projektu:               novostavba

Datum projektu:          12/2017

Datum realizace:         od 01/2018

Lokalita:                        Loket

Investor:                        Petr Gasparik

Autor studie:                 Šmolík architekti

Hlavní inženýr:             Ing. Štěpán Mosler 


O projektu: 

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení byla zpracována na základě studie plzeňských Šmolík architekti. Jedná se o zděnou jednopodlažní stavbu s obytným podkrovím. Důraz je kladen především na originalitu navrženého řešení a na kvalitu použitých materiálů. Zastavěná plocha rodinného domu včetně garáže je 232,6m2. Obvodová konstrukce je navržena jako zděná z plynosilikátových tvárnic, stropní konstrukce železobetonová, monolitická. Konstrukce střechy je navržena jako dřevěná vaznicová soustava s ocelovým rámem. V současné době probíhá výstavba.

Struktura projektu:

A - Průvodní zpráva

B - Souhrnná zpráva 

C - Situace 

D - Dokumentace objektů technických a technologických zařízení 
     D1.1 - Architektonicko stavební část
     D1.2 - Stavebně konstrukční část     (Ing. Viktor Weilguny)
     D1.3 - Požárně bezpečností řešení     (Ing. Josef Král)
     D1.4a - Zařízení pro vytápění staveb     (Jakub Stejskal)
     D1.4e - Zařízení zdravotně technických instalací     (Jakub Stejskal)
     D1.4g - Zařízení elektrotechniky     (Miroslava Klimešová) 

E - Dokladová část