Věž kostela v Horní Blatné


Název akce:                kostel sv. Vavřince

Stupěň PD:                 ZSS

Typ projektu:              zaměření stávajícího stavu - pasport

Datum projektu:         11/2017

Lokalita:                       Horní Blatná

Investor:                      město Horní Blatná


O projektu:

Předmětem zpracované dokumentace byl krov věže kostela sv. Vavřince. Součástí zaměření bylo podkroví, krov a zvonice kostela. Vzhledem ke špatnému stavu dřevěných konstrukcí části objektu má provedená dokumentace sloužit především jako podklad pro rekonstrukci a pro další navržené úpravy krovu a zastřešení věže kostela.