Projekty jsou individuální a cenu ovlivňuje velké množství vstupních podmínek. Veškeré cenové nabídky na projektovou dokumentaci zpracováváme zdarma. Níže naleznete pro představu typickou cenovou nabídku rodinného domu. V cenové nabídce jsou naznačeny veškeré části, které jsou potřebné pro získání stavebního povolení. 

Na ostatní projekty typu  zaměření stávajícího stavu, rekonstrukce, přístavby a ostatní je nutné zpracovat individuální cenovou nabídku dle rozsahu a umístění dotčeného objektu.