Bytový dům v Karlových Varech


Název akce:                bytový dům Karlovy Vary

Stupěň PD:                 ZSS, DSP, DPS

Typ projektu:              rekonstrukce

Datum projektu:         07/2013 - 12/2015

Datum realizace:        02/2017 - 04/2017

Lokalita:                       Karlovy Vary

Investor:                      Luboš Šnejdar

Autor studie:               Ing. Václav Kouba

Vizualizace:                 Ing. Arch. Tomáš Fiala

Realizace:                    Krak-chem sp. z o. o.


O projektu:

Jeden z mála projektů, který byl zpracován ve všech projektových stupních. Přes zaměření stávajícího stavu, architektonickou studii (Ing. Václav Kouba), dokumentaci pro stavební povolení, až po dokumentaci pro provedení stavby. Hlavním předmětem řešení zde byla kompletní rekonstrukce krovu, včetně zobytnění podkrovního prostoru. Nová konstrukce krovu byla navržena ve vazbě na architekturu vnější části objektu a samozřejmě na nově vzniklou dispozici podkroví. V části střechy bylo navrženo a realizováno designové ateliérové prosklení. Vzhledem k tomu, že se objekt nachází v památkové zóně, muselo být navržené řešení konzultováno a upraveno dle požadavků Národního památkového ústavu. V rámci projektu pro provedení stavby byly samozřejmě projektovány veškeré konstrukční detaily střechy a ostatních konstrukcí.