Bytový dům v Abertamech


Název akce:               bytový dům Abertamy

Stupěň PD:                 DSP

Typ projektu:              rekonstrukce

Datum projektu:         04/2018 - 06/2018

Datum realizace:        06/2018

Lokalita:                      Abertamy

Investor:                      Mgr. Jakub Urbánek

Autor studie:               Ing. Václav Kouba

Vizualizace:                Ing. Arch. Tomáš Fiala

Hlavní inženýr:           Ing. Štěpán Mosler


O projektu:

Celková revitalizace bytového domu v Abertamech. Objekt se nachází na náměstí a je v současné době nevyužívaný. Projekt počítá s vytvořením celkem pěti samostatných bytových jednotek. Nebytový prostor v 1.NP bude využíván jako kavárna. Hlavním záměrem navržených stavebních úprav je navrácení původní důležitosti objektu a jeho přilehlého okolí.