Administrativní budova v Sokolově


Název akce:                administrativní budova Sokolov

Stupěň PD:                  ZSS

Typ projektu:               zaměření stávajícího stavu - pasport

Datum projektu:         04/2016

Lokalita:                       Sokolov

Investor:                       Státní pozemkový úřad


O projektu:

Zaměření stávajícího stavu a pasport administrativní budovy byl proveden jako podklad pro navazující architektonickou studii. Ani není co psát, jedná se v současné době o nevyužívanou a nezajímanou budovu. Doufejme, že studií a následným projektem rekonstrukce se tento stav výrazně změní a my budeme u toho!